Czas wolny

Organizacja czasu wolnego mieszkańców jest jednym z ważnych zadań realizowanych przez personel Naszego domu.

Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji mają możliwość czynnego udziału w zajęciach terapeutycznych i relaksacyjnych m.in. wycieczki, imprezy integracyjne, programy poetycko – muzyczne oraz plastyczne. Cyklicznie w naszym Domu odbywają się imprezy imieninowe, urodzinowe oraz spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych szkół oraz przedszkoli, które programami artystycznymi przypominają nam o zbliżających się Świętach.

 

Nasi partnerzy